Křižovatka rostlin na českém internetu

Databáze starých
odrůd ovocných dřevin
a genofondových ploch

V databázi jsou zpracovány starší a krajové odrůdy ovocných dřevin - jablka, hrušky, třešně, višně, atd. V aplikaci je popsáno několik stovek odrůd ovoce, doplněno o několik set fotografií. V aplikaci je možno vybírat podle mnoha různých  kritérií.
Součastí projektu je i databáze genofondových ploch starých odrůd ovoce.

Databáze planě rostoucích
rostlin karlovarska

V databázi květeny karlovarska je zpracováno přes 1100 druhů rostlin planě rostoucích na území Karlovarského okresu. Popisy druhů a výběry v aplikaci jsou zaměřeny především na biologické vlastnosti a nároky zpracovaných druhů. Důležitou součástí jsou odkazy od každého druhu na další významné botanické weby.

Databáze okrasných dřevin
našich zahrad

Rozsáhlá databáze okrasných dřevin obsahuje popisy přes 16 000 kultivarů a přes 13 000 fotografií keřů a stromů našich zahrad. V databázi je možno vybírat podle řady kritérií např.: velikost a tvar dospělých rostlin, doba a barva květu, barva olistění, atd. Aplikace má propojení na poptákový systém www.zelene.info

Archivní odrůdy ovoce Genofondové plochy Rostliny Karlovarska Lexikon okrasnýcg dřevin
Pro chvíle oddechu - hry: Sudoku,Lodě, Logik.

Kontakt na tvůrce databází: Ing. Jindřich Košner, kosner @ volny.cz, tel. 776105304